Odredbe i uvjeti upotrebe

Odredbe i uvjeti upotrebe Virtrador.com


1.     Prijava i prihvaćanje uvjeta


1.1.  Vaša upotreba internetske platform Virtrador.com je predmet uvjeta i upotrebe sadržanih u ovom dokumentu kao i pravila privatnosti i svih drugih pravila i politika korištenja web stranice Virtrador.com koje se s vremena na vrijeme mogu objaviti. U ovom dokumentu stavke koje sadržavaju uvjete korištenja i politike na web stranici Virtrador.com se zajednički nazivaju ˝Uvjeti˝. Prilikom pristupa ovoj web stranici i/ili korištenjem njezinih servisa, Vi se slažete, prihvaćate i obvezujete u skladu s uvjetima. Molimo Vas da ne koristite ovu web stranicu ako ne prihvaćate sve uvjete.

1.2   Vi nećete koristiti usluge ove web stranice i nećete prihvatiti uvjete u slučaju da:
- nemate dovoljno godina za sklapanje obvezujućih ugovora s Virtrador.com ili partnerima na ovoj stranici
- imate zabranu korištenja ovog i ovakvih servisa prema važećem zakonu Republike Hrvatske ili država/regija uključujući i države/regije u kojoj ste resident ili iz koje koristite ovaj servis.


1.3.  Korisnik će se moći registrirati na Virtrador ispunjavanjem i slanjem prijavnice putem registracijskog upitnika na web stranicama Virtrador.com.Registracija korisnika kao i dopuštenje korištenja platforme će biti omogućeno nakon odobrenja od strane Virtrador.com kada ugovor i stupa na snagu. Potvrda o korištenju će korisniku biti poslana putem e-maila.


1.4.  Nakon registracije, korisnik prihvaća sve uvjete i njegove modifikacije s kojima je korisnik upoznat na web stranici Virtrador.com. U slučaju promjene uvjeta, korisnik će biti obaviješten e-mailom nakon čega korisnik može prihvatiti nove uvjete ili raskinuti registraciju na Virtradoru. Ako se korisnik ne očituje o uvjetima ili ne postavlja ograničenja, smatra se da ih prihvaća.


1.5. Virtrador.com objavljuje uvjete na svojoj stranici samo na Engleskom i Hrvatskom jeziku i korisnik ih prihvaća kao takve. Korisnik treba voditi brigu o prijevodu na neki drugi jezik u slučaju da ne koristi niti jedan od dva navedena jezika.

 

2. Zahtjevi prema korisniku i korištenju Virtrador.com


2.1. Virtrador ima pravo zahtijevati od korisnika dokaze o mogućnostima korištenja Virtradora i to ovisno o grupi korisnika, to mogu biti dokumenti o dokazivanju postojanja kompanije koja želi trgovati preko Virtrador.com, OIB kompanije, potvrda o identitetu, obrtnica, dozvola za obavljanje slobodnih djelatnosti i sl.
Zainteresirani potencijalni korisnici Virtrador.com, prilikom registracije se obvezuju na istinitost i kompletnost svih unešenih podataka kao i stavka o prihvaćanju i ispunjenju ovih uvjeta.

2.2. Virtrador može isključiti bilo kojeg registriranog korisnika ili zapriječiti registraciju bez ikakvog objašnjenja zbog npr. sigurnosnih razloga ili drugih opravdanih razloga.

 

3. Registracija i izvršenje ugovora

 

3.1. Korisnici neće imati pravo na korištenje Virtradora,a Virtrador zadržava pravo odbiti i opozvati izvršenje ugovora ili ograničiti korištenje pojedinih stavki ugovora ne navodeći razloge, a osobito s obzirom na:
- Neistinitih ili nepotpunih informacija koje se daju prilikom procesa registracije
- Bojazan u vezi pravne punomoći i pravne opstojnosti korisnika u slučaju kasnijeg komercijalnog korištenja usluge na Virtradoru gdje u tom slučaju korisnik neće imati pravo na naknadnu troškova ako postoje 
- Bojazan u slučaju etičkog ili financijskog stanja korisnika.
- Sumnja na nemoralnu poslovnu praksu na Virtradoru ili natjecateljski interes protiv Virtradora.
-  Kršenje odredbi o uvjetima korištenja Virtradora


3.2. Pravo jednostranog raskida registracije korisnika i korištenja platforme Virtrador bez prethodne najave će se dogoditi u slučaju da je korisnik odgovoran za uzrok isključenja tj. nepoštivanja ovih uvjeta. U tom slučaju korisnik neće imati pravo na bilo kakvu naknadu od strane Virtradora u slučaju da je plaćena članarina i sl. ako takva postoji.

 

4. Pristup, identifikacija korisnika i lozinka

 

4.1. Korisnik se obvezuje da će obavijestiti Virtrador o svim promjenama podataka dostavljenih nakon registracije.Korisnik će osigurati da na Virtradoru koristi uvijek valjanu e-mail adresu

4.2. Odgovornost je korisnika za tajnost korisničkog imena i lozinke i pristupa neautoriziranim osobama.

4.3. Za zlouporabu korisničkog imena i lozinke je odgovoran korisnik. Ako postoji sumnja na zloupotrebu podataka, korisnik treba obavijestiti Virtrador, nakon čega će se blokirati korisnički račun.

4.4. Ako postoji bilo kakva financijska obaveza prema Virtradoru od strane korisnika, raskid članstva se može javiti putem e-maila na adresu info@virtrador.com. Sve financijske obaveze nastale prije raskida neće biti vraćene korisniku.

4.5. Ako je korisnik registriran kao ˝slobodan korisnik˝bez posebnih zahtjeva u tom slučaju korisnik može prestati s korištenjem platforme Virtrador i raskinuti ugovor bez najave i bez ikakvih obaveza prema Virtradoru.

 

5. Usluge koje pruža Virtrador kao prodavatelj ili kao tržnica

 

5.1. Virtrador nudi platformu tržnicu na kojoj korisnici mogu nuditi informacije o svojim proizvodima, kontakte za sklapanje poslovnih partnerstava, prodaju svojih proizvoda, reklamiranje svoje kompanije i proizvoda, kontakt s partnerima

5.2. Pored navedenog Virtrador može nuditi i proizvode u svoje ime kao direktan prodavatelj ili posrednik na način da se takvi proizvodi prodani direktno od Virtradora (ne od prodavača-partnera) šalju direktno kupcu iz skladišta proizvođača-veletrgovca s kojima Virtrador ima partnerski odnos o prodaji takvih proizvoda, a koje može biti u nekoj od država u svijetu . Virtrador je on-line internetska trgovina i kao takva nema vlastito fizičko skladište niti trgovinu.

5.3. Na određene načine, Virtrador može nuditi razne načine članstva za trgovce s raznim varijacijama koje pored uvijeta mogu biti definirane posebnim ugovorima

5.4. Virtrador ima pravo promijeniti u bilo koje vrijeme svoj portfelj usluga, kao i sve funkcionalnosti i korisničke površine koje su dio online trgovanja

 

6. Obveze korisnika - prodavača partnera

 

6.1. Korisnik jamči da su sve informacije o proizvodima korisnika, usluge ili poslovni kontakt, točni i ne dovode u zabludu.Korisnik će se prijaviti na Virtrador u svoje ime i redovno će ažurirati svoje najnovije adrese, podatke tvrtke i kontakt.
6.2.  Korisnik jamči da ima neograničenu kontrolu nad svojim proizvodima koje nudi i da ti proizvodi nisu proizvodi treće strane, osim ako s trećom stranom ne postoji odgovarajući ugovor te da su dovoljne količine proizvoda dostupne za prodaju. 
6.3. Korisnik se obvezuje koristiti usluge na platformi Virtrador samo u skladu s općim odredbama uporabe za prodavače na Virtradoru (ako su prisutne odredbe), kao i svim važećim zakonima, etičkog ponašanja i općenito važećim internetskim standardima.
Nije dopušteno:
- Kršenje prava treće strane, a posebno vlasništva, kopija, imena ili prava na brand
- Sadržaj koji potiče nasilje, pornografiju ili koji krši odredbe kaznenog prava u bilo kojem drugom obliku
- Prijave i ulazi u sustav koji sadrže računalne viruse, trojanske konje ili druge programe koji mogu oštetiti podatke ili sustav ili koji tajno prikupljaju ili brišu takve podatke
- Ponuda proizvoda ili sadržaja koji se ne smiju javno prodavati ili nuditi ili posjedovati i koji krše zakone

6.4. Prodavači su odgovorni za svoje proizvode i uslugu koju nude prodajući svoje proizvode na virtradoru.

6.5. Virtrador ni u kom slučaju ne preuzima odgovornost za proizvode izlistane od strane trgovaca niti je u bilo kojem obliku uključen u trgovinu između prodavača i kupca. Prije kupnje proizvoda trgovaca, kupac je dužan pažljivo pročitati uvjete kupovanja od trgovca

6.6. U slučaju pritužbi na trgovca u cilju rješavanja problema, Virtrador će se ako je potrebno uključiti u cilju poštenog rješavanja nastalog problema

6.7. Prodavač je obavezan prihvatiti reklamaciju i povrat proizvoda u skladu s važećim propisima


7. Oglasi i ponude prodavača

7.1. Svi registrirani prodavači na Virtrador platformi imaju mogućnost objavljivanja ponuda svojih proizvoda, poslovnih kontakata i detaljnih informacija o svojoj kompaniji. Zabranjene su:
- ponude koje krše važeće zakone
- konkurentske ponude (portali za trgovanje) protiv Virtradora
7.2. Virtrador ima pravo provjeravati sadržaj ponude prodavača kao i svih informacija koje prodavač objavljuje o sebi i svojim proizvodima, identitet trgovca, zatražiti potvrdu o sposobnosti isporuke, odbaciti izmjene, deaktivirati ili obrisati ponudu ili informacije trgovca
7.3. Virtrador ima pravo isključiti prodavača iz procesa trgovanja na Virtradoru ili parcijalno ograničiti pojedine funkcije bez objašnjenja. Navedeno će se dogoditi u slučaju da trgovac krši propise i opće uvjete poslovanja na Virtradoru i ako je takav postupak nužan radi zaštite Virtradora i njegovih članova.
7.4. Oglas za prodaju proizvoda postavljen od strane registriranog trgovca na Virtradoru je obvezujući odmah nakon što ga je trgovac aktivirao. Registrirani korisnik ima mogućnost samostalno opozvati ili obrisati svoj oglas. 
7.5. Cijena proizvoda na oglasu postavljenom na Virtradoru, smije biti ista ili manja nego cijena istog proizvoda postavljenog na drugim ili vlastitoj web stranici prodavača. Oglas koji ne ispunjava ove uvjete, bit će izbrisan.

 

8. Isključivanje jamstva

8.1. Virtrador ne preuzima ni u kom slučaju odgovornost za informacije, deklaracije, ugovore između trećih strana, ponude za proizvode i/ili usluge između trgovaca članova virtradora i njihovih klijenata unutar Virtradora:
8.2. Virtrador isključuje bilo kakvu garanciju za proizvode i servise kojima se trguje između trgovaca i njihovih klijenata na platformi Virtrador
8.3. Virtrador ne prihvaća odgovornost za korektnost i kompletnost informacija i deklaracija od strane kupca ili prodavača uključujući i kvalitetu i upotrebljivost proizvoda kojima se trguje od strane trgovaca članova Virtradora. 
8.4. Bazno članstvo na platformi Virtrador je besplatno. Članovi će imati mogućnost biranja raznih tipova usluga koje se plaćaju u slučaju ako takve budu ponuđene od strane Virtradora prema svojim članovima.

 

9. Isključenje odgovornosti

9.1. Virtrador neće biti odgovoran za štete na temelju činjenice da je Virtrador  privremeno nedostupan korisnicima, posebice zbog radova na održavanju, nedostupnosti internetske veze ili više sile (hakerski napad, virus i sl.)
9.2. Virtrador se ograđuje od svih internet-linkova, kao i njihovih sadržaja vezanih u ponudi, te Virtrador neće biti odgovoran za sadržaj, izvršene poslovne transakcije ili štete nastale putem takvih veza
9.3. Virtrador ne preuzima odgovornost za krivo postavljen oglas ili bilo koju drugu krivo iznesenu informaciju od strane prodavača ili kupca na Virtradoru.
9.4. Virtrador ne preuzima odgovornost za sadržaj web stranica trećih strana koje su na direktan ili indirektan način povezani s Virtradorom.

 

10. Naplata

10.1. Virtrador je besplatan internacionalan servis za sve trgovce i kao takav ne uzima nikakvu proviziju za prodane proizvode niti od prodavača niti od kupca

10.2. U slučaju uvođenja naplate za trgovce, korisnici će biti obaviješteni minimalno 30 dana unaprijed tako da imaju dovoljno vremena za nastavak korištenja servisa ili zatvaranje računa.

10.3. Nakon potvrde o kupnji proizvoda trgovca, uplata se vrši direktno na račun trgovca. Trgovac je dužan na svom profilu navesti podatke o plaćanju

10.4. Valuta plaćanja za proizvode trgovaca iz Hrvatske za kupce iz Hrvatske je Kuna. Za slučaj da je trgovac iz druge države, plaćanje trgovcu može biti i u nekoj od slijedećih valuta: Euro, Američki dolar, Švicarski franak, Engleska funta, Norveška kruna, Švedska kruna, Kanadski dolar, Australski dolar. 

10.5. Valuta plaćanja za proizvode Virtradora za kupce iz Hrvatske je kuna. Sve cijene proizvoda izlistane od strane Virtrador.com su vezane uz tečaj eura ili američkog dolara ovisno o valuti proizvođača pa su sukladno tome podložne promjenama

 

11. Uvjeti kupovanja i narudžba

11.1. Kupac je odgovoran za čitanje svih informacija o proizvodu i uvjetima kupnje prije same kupnje

11.2. Može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem na skladištu ili da je proizvod nedostupan. U tom slučaju ako je proizvod ponuđen od strane Virtrador.com ponuditi će Vam se:

- kupnja drugog proizvoda za uplaćeni novac ili

- kredit na Vaš račun na Virtrador.com u punom iznosu s kojim možete kupiti neki drugi proizvod kada to budete željeli ili

- puni povrat Vašeg novca u istoj valuti i na isti način na koji je izvršena i uplata osim ako Virtrador prihvati i drugi način što nije obavezan

 

12. Komunikacija

12.1. Komunikacija s Virtradorom je moguća na Hrvatskom, Engleskom i Njemačkom jeziku.

12.2. Komunikacija s trgovcima je moguća na engleskom i/ili na nekom od navedena dva jezika

 

13. Obveze i jamstva Virtrador.com 

13.1.Proizvodi koji na stranici proizvoda nemaju označene podatke o trgovcu, se prodaju od strane Virtrador.com

13.2 Virtrador nije proizvođač niti ima fizičku trgovinu. Proizvodi koji se prodaju od strane Virtradora su proizvodi trećih strana s kojima Virtrador ima određeni ugovor o zastupstvu na način da prilikom narudžbe, Virtrador proslijeđuje narudžbu proizvođaču-veletrgovcu koji proizvod šalje direktno kupcu

13.3. U slučaju pritužbi, Virtrador je odgovoran za rješavanje. Pogledajte detalje u odjeljku Reklamacije i povrat proizvoda (RMA)

13.4. Virtrador nudi jamstvo isključivo za svoje proizvode izlistane u ime Virtrador.com i podaci o jamstvu i uvjetima su jasno naznačeni na stranici opisa proizvoda tamo gdje je primjenjivo.